*Kể từ 01/03/2017 AnnashopSG chính thức đưa vào sử dụng hệ thống tích điểm cho khách hàng. Với mỗi 10.000đ mua hàng quý khách sẽ tích được 1 điểm, khi đủ 250 điểm quí khách có thể đổi lấy phiếu mua hàng 50.000đ. Điểm tích lũy của quý khách sẽ được thể hiện chi tiết trên hóa đơn bán hàng. 

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0787107157
x